Poniżej znajdują się zdjęcia i skany tkanin dostępnych w podstawowej ofercie firmy KLEIBER. W przypadku jeśli nie mogą się Państwo zdecydować, służymy pomocą - od przesłania dokładniejszych zdjęć z porównaniem do palety RAL, po wysyłkę kawałka tkaniny lub karty wzornika.

Istnieje możliwość wykonania produktu w tapicerce powierzonej - np. identycznej jak inne meble w pomieszczeniu,
wtedy niezbędne będzie wykonanie prób tapicerskich.

Tapicerka I gr cenowa
METEOR - Kleiber

PL
Skład 100% poliester
Ciężar 250g/m2
Wytrzymałość na ścieranie >45.000 cykli Martindale
Odporność na światło 4 (EN ISO 105 - B02)
Odporność na tarcie 3-4 (EN ISO 105 - X12)
EN
Composition 100% polyester
Weight 250g / m2
Abrasion resistance> 45.000 Martindale cycles
Resistance to light 4 (EN ISO 105 - B02)
Resistance to friction 3-4 (EN ISO 105 - X12)
DE
Zusammensetzung 100% Polyester
Gewicht 250g / m2
Abriebfestigkeit> 45.000 Martindale-Zyklen
Lichtbeständigkeit 4 (EN ISO 105 - B02)
Reibungswiderstand 3-4 (EN ISO 105 - X12)
CZ
Složení 100% polyester
Hmotnost 250 g / m2
Odolnost proti oděru> 45 000 cyklů Martindale
Odolnost vůči světlu 4 (EN ISO 105 - B02)
Odolnost proti tření 3-4 (EN ISO 105 - X12)
SK
Zloženie 100% polyester
Hmotnosť 250 g / m2
Odolnosť proti oderu> 45 000 cyklov Martindale
Odolnosť voči svetlu 4 (EN ISO 105 - B02)
Odolnosť proti treniu 3-4 (EN ISO 105 - X12)

 

Wzornik tapicerek Meteor - Kleiber

Tapicerka I gr cenowa
RIVET - Kleiber

PL
Skład 100% poliester FR
Ciężar 280g/m2
Wytrzymałość na ścieranie >80.000 cykli Martindale
Odporność na światło 6 (EN ISO 105 - B02)
Odporność na tarcie 4 (EN ISO 105 - X12)
Bezpieczeństwo ogniowe EN1021-1 (test papierosowy) EN 1021-2 (test zapałczany) BS 7176 Low Hazard
EN
Composition 100% polyester FR
Weight 280g / m2
Abrasion resistance> 80,000 Martindale cycles
Resistance to light 6 (EN ISO 105 - B02)
Resistance to friction 4 (EN ISO 105 - X12)
Fire safety EN1021-1 (cigarette test) EN 1021-2 (match test) BS 7176 Low Hazard
DE
Zusammensetzung 100% Polyester FR
Gewicht 280g / m2
Abriebfestigkeit> 80.000 Martindale-Zyklen
Lichtbeständigkeit 6 (EN ISO 105 - B02)
Reibungswiderstand 4 (EN ISO 105 - X12)
Brandsicherheit EN1021-1 (Zigaretten-Test) EN 1021-2 (Streichholz-Test) BS 7176 Low Hazard
CZ
Složení 100% polyester FR
Hmotnost 280 g / m2
Odolnost proti otěru> 80 000 cyklů Martindale
Odolnost vůči světlu 6 (EN ISO 105 - B02)
Odolnost proti tření 4 (EN ISO 105 - X12)
Požární bezpečnost EN1021-1 (test na cigarety) EN 1021-2 (shoda testu) BS 7176 Nízké nebezpečí
SK
Zloženie 100% polyester FR
Hmotnosť 280g / m2
Odolnosť voči oteru> 80 000 cyklov Martindale
Odolnosť voči svetlu 6 (EN ISO 105 - B02)
Odolnosť voči treniu 4 (EN ISO 105 - X12)
Požiarna bezpečnosť EN1021-1 (test na cigarety) EN 1021-2 (skúška zhody) BS 7176 Nízke nebezpečenstvo

Wzornik tapicerek Rivet - Kleiber

Tapicerka II gr cenowa
CHARLES - Kleiber

PL
Skład 100% poliester
Ciężar 290g/m2
Wytrzymałość na ścieranie >90.000 cykli Martindale
Odporność na światło 5 (EN ISO 105 - B02)
Odporność na tarcie 4-5 (EN ISO 105 - X12)
Bezpieczeństwo ogniowe EN1021-1
EN
Composition 100% polyester
Weight 290g / m2
Abrasion resistance> 90,000 Martindale cycles
Immunity to light 5 (EN ISO 105 - B02)
Resistance to friction 4-5 (EN ISO 105 - X12)
Fire safety EN1021-1
DE
Zusammensetzung 100% Polyester
Gewicht 290g / m2
Abriebfestigkeit> 90.000 Martindale-Zyklen
Immunität gegen Licht 5 (EN ISO 105 - B02)
Reibungswiderstand 4-5 (EN ISO 105 - X12)
Brandschutz EN1021-1
CZ
Složení 100% polyester
Hmotnost 290 g / m2
Odolnost proti otěru> 90 000 cyklů Martindale
Odolnost vůči světlu 5 (EN ISO 105 - B02)
Odolnost proti tření 4-5 (EN ISO 105 - X12)
Požární bezpečnost EN1021-1
SK
Zloženie 100% polyester
Hmotnosť 290 g / m2
Odolnosť voči oteru> 90 000 cyklov Martindale
Odolnosť voči svetlu 5 (EN ISO 105 - B02)
Odolnosť proti treniu 4-5 (EN ISO 105 - X12)
Požiarna bezpečnosť EN1021-1

Wzornik tapicerek Charles - Kleiber

Tapicerka II gr cenowa
PETRUS - Kleiber

PL
Skład 100% poliester
Ciężar 383g/m2
Wytrzymałość na ścieranie >80.000 cykli Martindale
Odporność na światło 3-4 (EN ISO 105 - B02)
Odporność na tarcie 4-5 (EN ISO 105 - X12)
EN
Composition 100% polyester
Weight 383g / m2
Abrasion resistance> 80,000 Martindale cycles
Light fastness 3-4 (EN ISO 105 - B02)
Resistance to friction 4-5 (EN ISO 105 - X12)
DE
Zusammensetzung 100% Polyester
Gewicht 383g / m2
Abriebfestigkeit> 80.000 Martindale-Zyklen
Lichtechtheit 3-4 (EN ISO 105 - B02)
Reibungswiderstand 4-5 (EN ISO 105 - X12)
CZ
Složení 100% polyester
Hmotnost 383 g / m2
Odolnost proti otěru> 80 000 cyklů Martindale
Stálost světla 3-4 (EN ISO 105 - B02)
Odolnost proti tření 4-5 (EN ISO 105 - X12)
SK
Zloženie 100% polyester
Hmotnosť 383 g / m2
Odolnosť voči oteru> 80 000 cyklov Martindale
Stálosť svetla 3-4 (EN ISO 105 - B02)
Odolnosť proti treniu 4-5 (EN ISO 105 - X12)

Wzornik tapicerek Petrus - Kleiber

Tapicerka II gr cenowa
VALENCIA - Kleiber

PL
Skład warstwa wierzchnia 100% winyl
warstwa nośna 100% poliester Hi-Loft 2TM
Ciężar 650g/m2
Wytrzymałość na ścieranie >300.000 cykli Martindale
Odporność na światło >7 (EN ISO 105 - B02)
Bezpieczeństwo ogniowe EN 1021:1997 część 1
EN 1021:1994 część 2
EN
The composition of the top layer 100% vinyl
carrier layer 100% polyester Hi-Loft 2TM
Weight 650g / m2
Abrasion resistance> 300,000 Martindale cycles
Light fastness> 7 (EN ISO 105 - B02)
Fire safety EN 1021: 1997 part 1
EN 1021: 1994 part 2
DE
Die Zusammensetzung der oberen Schicht 100% Vinyl
Trägerschicht 100% Polyester Hi-Loft 2TM
Gewicht 650g / m2
Abriebfestigkeit> 300.000 Martindale-Zyklen
Lichtechtheit> 7 (EN ISO 105 - B02)
Brandschutz EN 1021: 1997 Teil 1
EN 1021: 1994 Teil 2
CZ
Složení horní vrstvy 100% vinyl
nosná vrstva 100% polyester Hi-Loft 2TM
Hmotnost 650 g / m2
Odolnost proti oděru> 300 000 cyklů Martindale
Stálost světla> 7 (EN ISO 105 - B02)
Požární bezpečnost EN 1021: 1997 část 1
EN 1021: 1994 část 2
SK
Zloženie hornej vrstvy 100% vinyl
nosná vrstva 100% polyester Hi-Loft 2TM
Hmotnosť 650 g / m2
Odolnosť proti oderu> 300 000 cyklov Martindale
Stálosť svetla> 7 (EN ISO 105 - B02)
Požiarna bezpečnosť EN 1021: 1997 časť 1
EN 1021: 1994 časť 2

Wzornik tapicerek Valencia - Kleiber cz1
Wzornik tapicerek Valencia - Kleiber cz2

Tapicerka III gr cenowa
MAIN LINE FLAX- Kleiber

PL
Skład warstwa wierzchnia 30% len 70% wełna
Ciężar 435g/m2
Wytrzymałość na ścieranie >50.000 cykli Martindale
Odporność na światło >5 (EN ISO 105 - B02)
Odporność na tarcie 3-4 9ISO 105 - X12
Bezpieczeństwo ogniowe EN 1021 - 2 (test papierosowy) EN 1021 - 2 (test zapałczany)
BS 7176 Low Hazard BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS - 2: Type B Curtains & Drapes UNI 9175 Classe 1 IM
EN
Composition Top coat 30% linen 70% wool
Weight 435g / m2
Abrasion resistance> 50,000 Martindale cycles
Light fastness> 5 (EN ISO 105 - B02)
Resistance to friction 3-4 9ISO 105 - X12
Fire safety EN 1021 - 2 (cigarette test) EN 1021 - 2 (match test)
BS 7176 Low Hazard BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS - 2: Type B Curtains & Drapes UNI 9175 Classe 1 IM
DE
Zusammensetzung Decklack 30% Leinen 70% Wolle
Gewicht 435g / m2
Abriebfestigkeit> 50.000 Martindale-Zyklen
Lichtechtheit> 5 (EN ISO 105 - B02)
Reibungswiderstand 3-4 9ISO 105 - X12
Brandsicherheit EN 1021 - 2 (Zigaretten-Test) EN 1021 - 2 (Match-Test)
BS 7176 Geringe Gefahr BS 7176 Mittlere Gefahr BS 5852 Zündquelle 5 BS - 2: Typ B Gardinen & Vorhänge UNI 9175 Classe 1 IM
CZ
Složení Horní nátěr 30% plátno 70% vlna
Hmotnost 435g / m2
Odolnost proti oděru> 50 000 cyklů Martindale
Stálost světla> 5 (EN ISO 105 - B02)
Odolnost proti tření 3-4 9ISO 105 - X12
Požární bezpečnost EN 1021 - 2 (zkouška na cigarety) EN 1021 - 2 (zkouška shody)
BS 7176 Nízké nebezpečí BS 7176 Střední nebezpečí BS 5852 Zdroj zapalování 5 BS - 2: Závěsy a závěsy typu B UNI 9175 Třída 1 IM
SK
Zloženie Horná vrstva 30% bielizeň 70% vlna
Hmotnosť 435 g / m2
Odolnosť voči oteru> 50 000 cyklov Martindale
Stálosť svetla> 5 (EN ISO 105 - B02)
Odolnosť voči treniu 3-4 9ISO 105 - X12
Požiarna bezpečnosť EN 1021 - 2 (test cigariet) EN 1021 - 2 (skúška zhody)
BS 7176 Nízke riziko BS 7176 Stredne rizikové BS 5852 Zdroj zapaľovania BS - 2: Závesy a závesy typu B UNI 9175 Trieda 1 IM

Wzornik tapicerek Main Line Flax - Kleiber

Tapicerka III gr cenowa
PATINA - Kleiber

PL
Skład warstwa wierzchnia 69% 22% len 8% poliamid 1% wiskoza
Ciężar 330g/m2
Wytrzymałość na ścieranie >100.000 cykli Martindale
Odporność na światło >5 (EN ISO 105 - B02)
Odporność na tarcie 3-4 9 (ISO 105 - X12)
Bezpieczeństwo ogniowe EN 1021 - 2 (test papierosowy) EN 1021 - 2 (test zapałczany)
BS 7176 Low Hazard BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS - 2: Type B Curtains & Drapes UNI 9175 Classe 1 IM
EN
Composition top coat 69% 22% linen 8% polyamide 1% viscose
Weight 330g / m2
Abrasion resistance> 100,000 Martindale cycles
Light fastness> 5 (EN ISO 105 - B02)
Resistance to friction 3-4 9 (ISO 105 - X12)
Fire safety EN 1021 - 2 (cigarette test) EN 1021 - 2 (match test)
BS 7176 Low Hazard BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS - 2: Type B Curtains & Drapes UNI 9175 Classe 1 IM
DE
Zusammensetzung Deckschicht 69% 22% Leinen 8% Polyamid 1% Viskose
Gewicht 330g / m2
Abriebfestigkeit> 100.000 Martindale-Zyklen
Lichtechtheit> 5 (EN ISO 105 - B02)
Reibungswiderstand 3-4 9 (ISO 105 - X12)
Brandsicherheit EN 1021 - 2 (Zigaretten-Test) EN 1021 - 2 (Match-Test)
BS 7176 Geringe Gefahr BS 7176 Mittlere Gefahr BS 5852 Zündquelle 5 BS - 2: Typ B Gardinen & Vorhänge UNI 9175 Classe 1 IM
CZ
Kompozice vrchní nátěr 69% 22% prádlo 8% polyamid 1% viskóza
Hmotnost 330 g / m2
Odolnost proti otěru> 100 000 cyklů Martindale
Stálost světla> 5 (EN ISO 105 - B02)
Odolnost proti tření 3-4 9 (ISO 105 - X12)
Požární bezpečnost EN 1021 - 2 (zkouška na cigarety) EN 1021 - 2 (zkouška shody)
BS 7176 Nízké nebezpečí BS 7176 Střední nebezpečí BS 5852 Zdroj zapalování 5 BS - 2: Závěsy a závěsy typu B UNI 9175 Třída 1 IM
SK
Zloženie vrchná vrstva 69% 22% plátno 8% polyamid 1% viskóza
Hmotnosť 330 g / m2
Odolnosť proti oderu> 100 000 cyklov Martindale
Stálosť svetla> 5 (EN ISO 105 - B02)
Odolnosť proti treniu 3-4 9 (ISO 105 - X12)
Požiarna bezpečnosť EN 1021 - 2 (test cigariet) EN 1021 - 2 (skúška zhody)
BS 7176 Nízke riziko BS 7176 Stredne rizikové BS 5852 Zdroj zapaľovania BS - 2: Závesy a závesy typu B UNI 9175 Trieda 1 IM

Wzornik tapicerek Patina - Kleiber

Tapicerka III gr cenowa
XTREME X2 - Kleiber

PL
Skład 100% poliester FR
Ciężar 310g/m2
Wytrzymałość na ścieranie >100.000 cykli Martindale
Bezpieczeństwo ogniowe EN 1021 - 2 (test papierosowy) EN 1021 - 2 (test zapałczany)
BS 7176 Low Hazard BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 5 UNI 9175 Classe 1 IM DIn 4102 B1
EN
Composition 100% polyester FR
Weight 310g / m2
Abrasion resistance> 100,000 Martindale cycles
Fire safety EN 1021 - 2 (cigarette test) EN 1021 - 2 (match test)
BS 7176 Low Hazard BS 7176 Medium Hazard BS 5852 Ignition Source 5 UNI 9175 Classe 1 IM DIn 4102 B1
DE
Zusammensetzung 100% Polyester FR
Gewicht 310g / m2
Abriebfestigkeit> 100.000 Martindale-Zyklen
Brandsicherheit EN 1021 - 2 (Zigaretten-Test) EN 1021 - 2 (Match-Test)
BS 7176 Geringe Gefahr BS 7176 Mittlere Gefahr BS 5852 Zündquelle 5 UNI 9175 Classe 1 IM DIn 4102 B1
CZ
Složení 100% polyester FR
Hmotnost 310 g / m2
Odolnost proti otěru> 100 000 cyklů Martindale
Požární bezpečnost EN 1021 - 2 (zkouška na cigarety) EN 1021 - 2 (zkouška shody)
BS 7176 Nízké nebezpečí BS 7176 Střední nebezpečí BS 5852 Zdroj zapálení 5 UNI 9175 Třída 1 IM DIn 4102 B1
SK
Zloženie 100% polyester FR
Hmotnosť 310 g / m2
Odolnosť proti oderu> 100 000 cyklov Martindale
Požiarna bezpečnosť EN 1021 - 2 (test cigariet) EN 1021 - 2 (skúška zhody)
BS 7176 Nízke riziko BS 7176 Stredné riziko BS 5852 Zdroj zápalu 5 UNI 9175 Trieda 1 IM DIn 4102 B1

Wzornik tapicerki Xtreme - Kleiber

Tapicerka IV gr cenowa
BLAZER - Kleiber

PL
Skład 100% czysta wełna
Ciężar 460g/m2
Wytrzymałość na ścieranie >50.000 cykli Martindale
Odporność na światło 5 (EN ISO 105 - B02)
Odporność na tarcie 4 (ISO 105 - X12)
Bezpieczeństwo ogniowe EN 1021:2006 (test paperosowy) EN 1021:2006 (test zapałczany)
EN
Composition 100% pure wool
Weight 460g / m2
Abrasion resistance> 50,000 Martindale cycles
Immunity to light 5 (EN ISO 105 - B02)
Resistance to friction 4 (ISO 105 - X12)
Fire safety EN 1021: 2006 (paper test) EN 1021: 2006 (match test)
DE
Zloženie 100% čistá vlna
Hmotnosť 460 g / m2
Odolnosť voči oteru> 50 000 cyklov Martindale
Odolnosť voči svetlu 5 (EN ISO 105 - B02)
Odolnosť proti treniu 4 (ISO 105 - X12)
Požiarna bezpečnosť EN 1021: 2006 (papierová skúška) EN 1021: 2006 (skúška zhody)...
CZ
Složení 100% čistá vlna
Hmotnost 460 g / m2
Odolnost proti oděru> 50 000 cyklů Martindale
Odolnost vůči světlu 5 (EN ISO 105 - B02)
Odolnost proti tření 4 (ISO 105 - X12)
Požární bezpečnost EN 1021: 2006 (zkouška na papíře) EN 1021: 2006 (zkouška shody)
SK
Zloženie 100% čistá vlna
Hmotnosť 460 g / m2
Odolnosť voči oteru> 50 000 cyklov Martindale
Odolnosť voči svetlu 5 (EN ISO 105 - B02)
Odolnosť proti treniu 4 (ISO 105 - X12)
Požiarna bezpečnosť EN 1021: 2006 (papierová skúška) EN 1021: 2006 (skúška zhody)

Wzornik tapicerki Blazer - Kleiber

Tapicerka V gr cenowa
SKÓRA NATURALNA - Kleiber

PL
Grubość 1,0 / 1,2mm
Wytrzymałość na ścieranie >300.000 cykli Martindale
Odporność na światło >5 (EN ISO 3377-1)
Odporność na tarcie >3-4
Bezpieczeństwo ogniowe DiN EN ISO 1021 część I + II trudnopalność wedug DIN 7200 NF D 60-13:2005 IMO-Resolution MSC.307(88)
EN
Thickness 1.0 / 1.2mm
Abrasion resistance> 300,000 Martindale cycles
Light fastness> 5 (EN ISO 3377-1)
Resistance to friction> 3-4
Fire safety DiN EN ISO 1021 part I + II fire resistance according to DIN 7200 NF D 60-13: 2005 IMO-Resolution MSC.307 (88)
DE
Dicke 1,0 / 1,2 mm
Abriebfestigkeit> 300.000 Martindale-Zyklen
Lichtechtheit> 5 (EN ISO 3377-1)
Reibungswiderstand> 3-4
Brandschutz DIN EN ISO 1021 Teil I + II Feuerwiderstand nach DIN 7200 NF D 60-13: 2005 IMO-Resolution MSC.307 (88)
CZ
Tloušťka 1,0 / 1,2 mm
Odolnost proti oděru> 300 000 cyklů Martindale
Stálost světla> 5 (EN ISO 3377-1)
Odolnost proti tření> 3-4
Požární bezpečnost DiN EN ISO 1021 část I + II požární odolnost podle DIN 7200 NF D 60-13: 2005 IMO-Resolution MSC.307 (88)
SK
Hrúbka 1,0 / 1,2 mm
Odolnosť proti oderu> 300 000 cyklov Martindale
Stálosť svetla> 5 (EN ISO 3377-1)
Odolnosť voči treniu> 3-4
Požiarna bezpečnosť DiN EN ISO 1021 časť I + II požiarna odolnosť podľa DIN 7200 NF D 60-13: 2005 IMO-Resolution MSC.307 (88)

Wzornik skór naturalnych Kleiber